ปกป้องสถาบัน สรรสร้างสามัคคี

ปกป้องสถาบัน สรรสร้างสามัคคี

14 มีนาคม 2551

สาระความรู้วิชาระบบภาพ (รหัสวิชา 2104-2213)

สำหรับรายละเอียดเนื้อหาวิชาระบบภาพนั้นขอให้นักเรียนเข้ามาดูได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1.การกำเนิดสัญญาณภาพ http://www.ebanpong1.blogspot.com/
2.วิดีโอซีดี http://www.ebanpong2.blogspot.com/
3.ดีวีดี http://www.ebanpong3.blogspot.com/
4.DAT-MD-Camera Edit http://www.ebanpong4.blogspot.com/
5.CATV http://www.ebanpong5.blogspot.com/
6.CCTV http://www.ebanpong6.blogspot.com/
7.MATV http://www.ebanpong7.blogspot.com/
8.SATV http://www.ebanpong8.blogspot.com/
9.เครื่องมือวัดและทดสอบระบบภาพ http://www.ebanpong9.blogspot.com/

01 มีนาคม 2551

ศึกษาดูงาน ณ มณฑล YUNNAN(12panna)
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

ในปัจจุบันการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศนั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งทางสภาพสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งนโยบายภาครัฐและการแข่งขันกับอารยประเทศซึ่งมีสูง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ซึงในปัจจุบันท่านจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ความรู้นั้นล้าสมัยอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ต้องใช้เวลาในการเรียนสั้นลง อีกทั้งมีการแข่งขันทางเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ ทุกวัน ดังนั้นจึงต้องมีการแนะนำเทคนิคเครื่องมือใหม่ ๆ ในองค์กร และการต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั้น จำเป็นต้องมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ง่ายต่อการปฏิบัติ และผลงานที่ได้ต้องมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุดเพื่อแข่งขันกับอารยะประเทศได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นนวัตกรรมและสารสนเทศจึงได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ โดยในบทความนี้ขอเสนอหัวข้อหลัก ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมและสารสนเทศ ดังนี้

ความหมายของ E-Learning

การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบเพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วยข้อความ ,รูปภาพ ,เสียง ,วิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ไป โดยผู้สอน ผู้เรียนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษากันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น E-mail, Web-Board และ Chat เชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกคน เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเว็บและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้คิดตัดสินใจเรียน โดยสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ๆด้วยตนเอง เชื่อมโยงการเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตจริง ครอบคลุมการเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งการเรียนทางไกลและการเรียนผ่านเครือข่าย(Kurtus. 2000) กล่าวว่า E-Learning เป็นรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สร้างเป็นบทเรียนสำเร็จภาพประกอบอาจใช้ซีดีรอมเป็นสื่อกลางในการส่งผ่าน หรือใช้การส่งผ่านเครือข่ายภายใน หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ E-Learning อาจอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer-Based) (Campbell. 1999) ให้ความหมายของ E-Learning ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างการศึกษาที่มีปฎิสัมพันธ์ และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผู้คนทั่วโลกมีความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้ ไม่จำเป็นต้องจัดการศึกษาที่ต้องกำหนดเวลาและสถานที่ เปิดประตูของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากร นับได้ว่า E-Learning เป็นการเรียนในยุคสมัยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทในการศึกษา โดยมีพัฒนาการไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมการเรียนในหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนทางไกล และเรียนผ่านเครือข่าย

การใช้โปรแกรม Vsampler

เมื่อวาน set คาราโอเกะให้ป๋า ตอนแรกก็แค่ลง nick หรือ proplus ตามปกติ แต่คราวนี้มีคนไปบอกจ่าทองอินทร์ ว่ามีที่รับลง คาราโอเกะ เพิ่มเพลง และเเต่งเสียงอย่างดีในสนนราคา 800 บาท จ่าอินทร์เลยมาถามว่ามันมีอะไรดี ง่ายๆคือกดดันลูกตัวเองคับ กรูมีลูกจบโทคอม ทำไมกูต้องเสีย 800 ประมาณนั้น เอาล่ะ search มา แล้วทดลองให้จ่าฟังเเล้ว ผลเป็นที่น่าพอใจ
1. ลงโปรแกรม karoke ก่อน ( เมื่อคืนลองแล้ว nick ค่อนข้างจะโอเคกว่า Proplus เมื่อใช้โปรแกรมช่วยเเต่งสียง ) *ใน net บอกว่า EXTREME Karaoke เป็นน้องใหม่ที่น่าจับตามอง เดี๋ยวต้องลองหามาลง
2. แตก file เพลงที่รวบรวมจาก bit มาตอนนี้น่าจะเกือบ 2G ( มากสุดในราดรียังฟระ…..แต่จ่าอินทร์ร้องอยู่ไม่เกิน 10 เพลง ……. -*- )
3. ใช้โปรแกรม Lister ทำ index เพลงได้เร็ว และง่ายกว่าทำในตัวโปรแกรม ( จ่าอินทร์มีเกือบ 50,000 เพลง –แต่ร้องจริงๆไม่เกิน 10เพลง ย้ำ… ไม่เกิน 10 เพลง )
4. เนื่องจาก Midi เป็นดนตรีสังเคราะห์ ( มีเครื่องดนตรี 16 ชิ้น ) จึงต้องมีโปรแกรมช่วยในการสังเคราะห์ และ MIX เสียงให้ออกมาไกล้เคียงที่สุด VSAMPLER คือโปรแกรมนั้น ( ใช้ version 3.5.2 อยู่ )
5. แค่นั้นยังเสียงไม่ดี เพราะต้องนั่งปรับแต่และ load เสียงเครื่องดนตรีที่มีหลากหลายมาใว้ใน BANK ของ VSAMPLER ก่อนวิธีลัดที่ช่วยได้คือ หา Bank กับ Set ที่ชาวบ้านเขาทำไว้เเล้ว ตรงนี้เขาในวงการเขาเรียกกันว่า SOUNDFONTก็เลยไป load เอาของ Thai_GM_sync ที่เขาแจกมา (ขนาดเกือบ 1 GB)
6. แต่เดี๋ยวก่อน…. SOUNDFONT ที่ว่าจะถูกบีบอัดมาในรูปแบบ sfPACK เอามาใช้เลย บ่ได้ ต้องใช้ SoundPack ในการ EXTRACT มันออกมา
7. แตก THAI_GM_sync แล้ว เปิด VSAMPLER ขึ้นมาแล้ว load ตัว THAI_GM_sync เข้าไป ป๊าบบบบบบ ใช้เวลานานโขอยู่
8. อย่าปิด VSAMPLER ให้เปิดเเช่ไว้ เสร็จแล้วเปิดโปรแกรม Karaoke ขึ้นมา
9. ในโปรแกรม Karaoke ตั้งค่าเสียงให้ MIDI ทะลวงออกที่ cable 1
10. ในกรณีเสียงไม่ออก (เป็นบางที) ให้ดู properties sound ของ windows ว่าถูก disable อยู่อ๊ะป่าว
11. อัญเชิญจ่าอินทร์ร้องเพลง (ร้องจริงๆไม่เกิน 10เพลง ย้ำ… ไม่เกิน 10 เพลง ) และปรับเสียง SOUNDFONT เองได้ตามอัธยาศัย แต่ปรับแล้วอย่าลืม save